Stödmedlemskap

Vi vill gärna bli fler medlemmar. Att bli stödmedlem i vårt nätverk ger möjlighet att lära känna oss och ta del av vad vi gör utan några förpliktelser utöver en mindre årsavgift. Som stödmedlem i nätverket deltar man i vår verksamhet i den utsträckning man önskar och får del av den information vi sänder ut.

Stödmedlem blir man genom att betala in årsavgiften som är 200 kr/år till bankgiro 737-0992.
Vi tar också tacksamt emot gåvor och bidrag utöver årsavgiften. 

 

« Tillbaka

Läs mer i vårt informationsblad som du kan ladda ned här !