Gå i kalken - guidad vandring

2017-08-03 16:00

Guidad vandring från Råbäcks Hamn till Råbäcks kalkbruk/alunskifferbrott. Vandringen går längs banvallen där bränd kalk fraktats från ugnarna i kalkbruket för utlastning i hamnen. Guiden berättar om hur kalksten och alunskiffer brutits, bränts, släckts och använts. Guidningen innehåller också berättelser om hur Kinnekulle övriga olika stenarter bildats och hur de använts förr och nu.  

« Tillbaka