Att gå i kalken” – startade som ett leaderprojekt på Kinnekulle

i korthet….

  • Bevara och tillgängliggöra kulturarv och industrihistoria med utgångspunkt i kalkbränning och stenhantering på Kinnekulle.
  • Utveckla en lärande miljö för kultur, natur och geologi.
  • Utveckla besöksmålet Råbäcks kalkbruk och sammanlänka detta med Råbäcks hamn och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.
  • Sprida erfarenheter, kunskaper och hållbara arbetssätt till nya målgrupper.
  • Att gå i kalken startade som ett leaderprojekt som var färdigt i juni 2014
  • Läs mer i vår lilla folder finns att ladda ned här
     

Vi vill bli fler.

Läs mer om medlemskap i vårt nätverk här.

 

För mer information, bokning av en guidad tur eller annan aktivitet kontakta någon av nedanstående: 

Ola Göransson           Birgitta Gärdefors
070-672 74 78              070-250 59 67

 

« Tillbaka