Välkommen till Hållbart Avstamp !

Hållbart Avstamp är ett socialt företag bildat 2011. Samhällsnytta är vår främsta drivkraft och vi drivs utan vinstsyfte. Vi ser stora behov av varor o tjänster i samhället som inte är tillräckligt lönsamma för att de skall bli utförda samtidigt som vi ser stora svårigheter för många människor att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Under flera år har vi drivit och vidareutvecklat sommarverksamhet i Råbäcks hamn där ungdomar och människor utanför arbetsmarknaden i samverkan med Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, Götene kommun och Studiefrämjandet m.fl. skapat arbetstillfällen och samtidigt tillgängliggjort besöksmålet Råbäcks Hamn.

I Råbäcks kalkbruk, som ligger ca 2 km från hamnen, sköter vi en geologistig med skyltmaterial om kalkbränning och bergets geologi mm.

Under 2017 genomförde vi i samarbete med Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och  med stöd från Arbetets Museum ett gränsöverskridande projekt. Läs rapporten här.
 

För mer information kontakta någon i vår styrelse

 

Peter Silow                 Ola Göransson                Anna Lokrantz
076 114 13 50               070 672 74 78                  0735 69 50 81

 

 

 


Miniambassadörer för biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Samverkansparter

    

     

 

Kommande händelser

Inga kommande händelser hittades

Visa alla